Amsterdam, 10 juni 2013. De Stichting Collectieve Actie Universiteiten (SCAU) heeft beroep ingesteld tegen het vonnis in de zaak aangaande de instellingstarieven acht universiteiten.

Eerder was SCAU niet-ontvankelijk verklaard door de rechtbank van Amsterdam. Vele experts vinden die uitspraak onbegrijpelijk.  Voorzitter Marjosse Hiel: ‘De uitspraak stelt dat onze belanghebbenden zich moeten wenden tot de bijzondere onderwijsrechter. Nu je daar alleen heen kunt als je daadwerkelijk student bent en niet als je wilt gaan studeren, schendt dat de toegankelijkheid van het recht. Bovendien heeft de onderwijsrechter eerder juist aangegeven geen uitspraken te doen over deze kwestie.’

Onlangs verscheen een door het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap opgesteld rapport waaruit bleek dat het aantal tweede studiestudenten als gevolg van het hogere collegegeld flink is afgenomen. ASVA-voorzitter Michiel Stapper reageert: ‘Tweede studiestudenten zijn studenten met ambitie. Het is erg zonde dat studenten nu wegens financiële redenen gehinderd worden in hun ambitie. De instellingstarieven, die soms meer dan 20.000 euro per jaar bedragen, maken dat onmogelijk.’

Het hoger beroep dient op 5 november aanstaande. Hiel: ‘Dat het voor de universiteiten een hete herfst wordt staat daarmee vast. ‘

 

 

Comments are closed.